Marijan Palmović, doc. dr. sc.

Obrazovanje. Diplomirao je filozofiju i lingvistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je u području logike, a doktorirao u području kognitivne neuroznanosti na Sveučilištu u Zagrebu.

Znanstveni interesi. Znanstveni interesi vezni su mu uz neuralne korelate jezične obrade.

Znanstveni projekti. Sudjelovao je u tri domaća projekta o jezičnom usvajanju i obradi, jednom bilateralnom projektu (austrijski i hrvatski) te dva stručna projekta (Tempus). Trenutno sudjeluje u jednom međunarodnom projektu u sklopu ESF LogiCCC mreže, jednom COST projektu, projektu u suradnji s Austrijskom akademijom znanosti te jednom stručnom Tempus projektu.

Radovi. Suautor je jedne knjige i autor i suautor dvaju poglavlja knjige. Objavio je 12 znanstvenih radova, jedan od toga indeksiran u bazi Current Content. Sudjelovao je u više od 20 domaćih i međunarodnih konferencija.

Članstvo. Član je Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog društva za neuroznanost te Cognitive Science Society.

Stranica na Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji