Home

O projektu
Voditelj i kontakt osoba
Novosti
Izvješća

Događanja
U organizaciji Katedre
Međunarodni skupovi

Literatura
Dokumenti i članci
[ EU i Bolonjski proces ]
[ Dokumenti o Hrvatskoj ]
Knjižnica
Pretraživač
Časopisi

Linkovi

English

Pišite nam

Dokumenti hrvatskoga visokog školstva i znanosti


Za čitanje dokumenata označenih s potreban je program Adobe Acrobat Reader. Ovaj besplatan program dostupan je na web stranici: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.htmlZakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- usvojen na sjednici Hrvatskog sabora 17. srpnja 2003.
- ovdje
(350 kb)


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju

- usvojen na sjednici Hrvatskog sabora 21. srpnja 2004.

- ovdje (125 kb)


Svjetska banka - Country Economic Memorandum za Hrvatsku o obrazovanju (na engleskom)
"Croatia’s aspirations for European integration have major implications for Croatia’s education and training system and its research base. Regardless of prospects for EU accession, Croatia’s economy would be more competitive and robust if it were to move increasingly to innovation-driven growth."
Dokument je preuzet s web stranica Svjetske banke http://www.worldbank.hr
- ovdje (1250 kb)


Strateški dokument Sveučilišta u Zagrebu Iskorak 2001.
Samoevaluacija za Europsku sveučilišnu asocijaciju (CRE), 2000.
Evaluacija Europske sveučilišne asocijacije (CRE), 2000.
Evaluacija Salzburg seminara, 2000.
"Znanost i visoko obrazovanje u Hrvatskoj", Academia Europaea, 2000.
Sastanci radne grupe za izradu strateškog dokumenta Sveučilišta u Zagrebu

- ovdje (link na web stranice Sveučilišta u Zagrebu)


Strategija razvoja znanosti u Hrvatskoj - Hrvatska u 21. stoljeću
"Dokument polazi od činjenice da je znanstvena djelatnost danas zamašnjak razvoja. Kao što svjedoče mnoga inozemna i poneka domaća iskustva, razvoj znanosti temelj je kontinuiranog i održivog gospodarskog, društvenog i kulturnog napretka. Nažalost, znanost u Republici Hrvatskoj trenutačno stagnira, a u nekim elementima i nazaduje. Sustav nije djelotvoran, nedovoljno potiče kreativnost i inovativnost, te nije usuglašen s europskim sustavom. Neučinkovitost sustava iskazana je u skromnoj kompetitivnosti, marginalnoj međunarodnoj reputaciji i posve sporadičnoj prisutnosti u gospodarskom, političkom i javnom životu."
- ovdje (410 kb)


Obrazovanje za rast i razvoj
Nacionalno vijeće za konkurentnost - preporuke za povećanje konkurentnosti Republike Hrvatske
"Svaka nacionalna ekonomija i njena konkurentska pozicija ovise prvenstveno o kvaliteti njenih ljudskih resursa. Korištenje tih resursa i ulaganje u njihovu kvalitetu primarni su faktori razvoja. Obrazovanje sudjeluje u povećanju konkurentnosti gospodarstva (ovaj pojam uključuje i tzv. kvartarni sektor: tržište kulturnim, obrazovnim i sličnim proizvodima) kroz osiguranje potrebne kvalitete ljudskog kapitala, kao glavnog razvojnog resursa.
Upravo obrazovanje omogućuje stjecanje znanja, vještina, stavova i vrijednosti potrebnih pojedincu za ispunjavanje radnih i društvenih uloga.
"
- ovdje (310 kb)


copyright c 2003 UNESCO Chair Zagreb | design by vilena