Istraživači na VAAG projektu:

Išgum

doc. dr. sc. Velimir Išgum, voditelj projekta

Neurološka klinika KBC Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dalbelo Bašić

prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić

Sveučilište u Zagrebu, FER, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

Palmović

doc. dr. sc. Marijan Palmović

Sveučilište u Zagrebu, ERF, Laboratorij za psiholingvistička istraživanja

Kuvač Kraljević

dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević, viši asistent

Sveučilište u Zagrebu, ERF, Laboratorij za psiholingvistička istraživanja

Hržica

Gordana Hržica, prof., znanstvena novakinja

Sveučilište u Zagrebu, ERF, Laboratorij za psiholingvistička istraživanja